Tirakoobka 2020 Maraykanka

Maxaa Haboon in aad ogaato tirakoobka 2020. Sida aad uga qayb gali karto tirakoobkan 10-kii sano mar la qabto.