MARKA QURBA JOOGTO KAA YAABTO (ADOO QURBAHA KU CUSUB AAD XAWAARE KU DHAAFTO KUWII KAAGA SOO HOREYAY

MARKA QURBA JOOGTO KAA YAABTO (ADOO QURBAHA KU CUSUB AAD XAWAARE KU DHAAFTO KUWII KAAGA SOO HOREYAY